บูเดอช่า (ภาษา ปกาเกอะญอ) แปลว่า บ้านใกล้ชิดดวงดาว

เรื่องราวเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของคนกลุ่มเล็กๆที่บังเอิญได้ไปสัมผัสประสบการณ์เหมือนๆกันที่ดาวดวงหนึ่ง ดาวที่คนที่นั่นยังคงใช้ชีวิตแบบบริสุทธิ์ ดาวที่งดงามตามรูปแบบวิถีธรรมชาติ ดาวที่เราไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไป พวกเราเลยคิดเหมือนกันว่า คงจะดีถ้าเราจะทำให้ดาวดวงนี้หมุนเท่าทันตามความเร็วของโลก และเราก็สามารถกลับมาพักในที่ๆเราเรียกได้ว่า บ้านใกล้ชิดดวงดาว 'บูเดอช่า'

เพราะทุกวันนี้ความเจริญของเมืองกำลังเข้าไปถึงทุกพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่ในเขาลึกกลางป่า อย่างชุมชนบ้านแม่แดดน้อย การเข้ามาของความเจริญคือการนำมาซึ่งความสะดวกสบาย แต่ขณะเดียวกันมันก็ค่อยๆทำลายภูมิปัญญา และวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติลงด้วย

'บูเดอช่า' บ้านหลังนี้จะช่วยเพาะปลูกความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ของชาวปกาเกอะญอ โดยหวังว่าจะหยั่งรากลึกลงไปให้ความเป็นปกาเกอะญอนั้นแข็งแรง จนความเจริญของโลกภายนอกก็ไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อแท้ของปกาเกอะญอได้ นั่นคือการรักษาวิถีการดำรงชีวิต และภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม ทั้งกสิกรรม เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และรู้จักการประยุกต์เอามาปรับใช้ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา เพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ขยายกลับไปสู่เมือง และสืบทอดให้กับชาวปกาเกอะญอรุ่นต่อๆ ไป

บูเดอช่า มากกว่าแค่โฮมสเตย์

เพราะถ้าคุณได้มาสัมผัสเหมือนพวกเรา จะรู้ได้ว่ามันมากกว่าแค่มาพักที่บ้าน แต่มันคือการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านใกล้ชิดดวงดาวดวงนี้
ความสุขที่ได้สัมผัสและรับกลับไป มันเป็นความรู้สึกที่มาจากข้างใน

บูเดอช่า experience

IMMERSIVE EXPERIENCE

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ที่บูเดอช่าเราอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวปกาเกอะญอ ได้เห็น เรียนรู้ สัมผัสกับวิถีปฏิบัติของชาวบ้าน เปิดโอกาสให้เราได้ทำนาบนพื้นที่ดอยสูง(นาขั้นบันได) ปลูกพืชผักภายในสวนของบ้าน เก็บผลไม้ตามฤดูกาล การใช้ไม้ไผ่ทำแก้วน้ำ สานเป็นภาชนะใช้สอย ประกอบเป็นเครื่องมือทอผ้า เครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงการปลูกสร้างบ้านเรือนในแบบฉบับของปกาเกอะญอ

budecha wisdom

EVOLVING WISDOM

การต่อยอดทางความรู้

บูเดอช่าเกิดจากการร่วมมือกันของคนหลากหลายอาชีพ ต่างเพศต่างวัย ต่างถิ่นฐาน ต่างความคิด มาช่วยกันเปิดโลก เปิดใจ ศึกษา เรียนรู้ หลอมรวมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อสร้างชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันและกัน

SHARING OF EVERYTHING

SHARING OF EVERYTHING

ให้และรับอย่างไม่สิ้นสุด

เราเชื่อว่าการแบ่งปัน คือจุดเริ่มต้นสังคมที่ยั่งยืน เราได้เรียนรู้จากชาวบ้านที่จะอยู่ร่วมกันกับป่า ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เราได้รับและแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้แก่กัน ได้สัมผัสความหมายที่แท้จริงของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ที่บ้านบูเดอช่า เรานำผักที่แขกร่วมกันปลูกไปบริจาคเป็นเสบียงผัก เลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันศุกร์ให้กับเด็กๆในโรงเรียนแม่แดดน้อย เพื่อนบ้านของเรา

นอกเหนือจากนี้ บูเดอช่าจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน เช่น การจัดทำกิจกรรมแนวกันไฟ หรือการจัดค่ายอาสาต่างๆ

โฮมสเตย์ กัลยาณิวัฒนา

PURIFYING SPIRIT

แข็งแรงจากภายในด้วยใจที่บริสุทธิ์

ความธรรมดาอันเป็นธรรมชาติวิถีของผู้คน เสียงหัวเราะของเด็กน้อย รอยยิ้มที่สดใส อากาศเย็นบริสุทธิ์บนดอยสูง ความสมบูรณ์ของพงไพร เอื้อให้เกิดความรู้สึกภายในอันตระหนักว่าเมืองไทยของเรางดงามและน่าทะนุถนอม ร่างกายของเราก็เช่นกัน เมื่อธรรมชาติรักษาให้ใจบริสุทธิ์ ร่างกายก็จะสะท้อนความแข็งแรงออกมา

*ติดตามแพ็คเกจโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ที่
www.facebook.com/budecha

จองห้องพัก